Matura 2019 - informacje
(egzamin w "nowej" formule)

03 - Deklaracja przystąpienia do matury

Zdający, który zamierza przystąpić do egzaminu maturalnego, składa pisemną deklarację przystąpienia do tego egzaminu odpowiednio dyrektorowi macierzystej szkoły albo dyrektorowi okręgowej komisji egzaminacyjnej w określonych terminach.

• Dla uczniów, który zamierzają przystąpić do egzaminu maturalnego bezpośrednio po ukończeniu szkoły w 2019 r.

do kogo zdający składa deklarację?
do dyrektora szkoły macierzystej

do kiedy?

deklaracja wstępna
do 1 października 2018 r.

deklaracja ostateczna
do 7 lutego 2019 r.

deklaracja


• Dla absolwentów, którzy ukończyli LO w latach szkolnych 2014/2015 – 2017/2018 oraz absolwentów, którzy ukończyli technikum lub szkołę artystyczną w latach szkolnych 2015/2016 – 2017/2018.

do kogo zdający składa deklarację?
do dyrektora szkoły macierzystej

deklaracja wstępna (nieobowiązkowo)
do 1 października 2018 r.

do kiedy? (deklaracja ostateczna)
do 7 lutego 2019 r.

deklaracja• Dla absolwentów, którzy ukończyli LO w latach szkolnych 2014/2015 – 2017/2018 oraz absolwentów technikum, którzy ukończyli szkołę w latach szkolnych 2015/2016 – 2017/2018, i zamierzają ubiegać się o możliwość przystąpienia do egzaminu maturalnego w innej szkole niż szkoła, którą ukończyli, wskazanej przez dyrektora OKE.

do kogo zdający składa deklarację?
do dyrektora szkoły macierzystej

do kiedy? (deklaracja ostateczna)
do 31 grudnia 2018 r.

Wzór deklaracji: załącznik 1a, załącznik 2


• Dla osób posiadających świadectwo ukończenia szkoły uzyskane za granicą oraz osób, które po 1 września 2016 r. uzyskały świadectwo ukończenia szkoły na podstawie egzaminów eksternistycznych.

do kogo zdający składa deklarację?
do dyrektora OKE

do kiedy? (deklaracja ostateczna)
do 31 grudnia 2018 r.

Wzór deklaracji: załącznik 1b• Dla absolwentów ponadpodstawowej szkoły średniej, który nie posiadają świadectwa dojrzałości.

do kogo zdający składa deklarację?
do dyrektora OKE

do kiedy? (deklaracja ostateczna)
do 31 grudnia 2018 r.

Wzór deklaracji: załącznik 1b


• Dla absolwentów ponadpodstawowej szkoły średniej, którzy posiadają świadectwo dojrzałości (matura sprzed 2005 r.)

do kogo zdający składa deklarację?
do dyrektora OKE

do kiedy? (deklaracja ostateczna)
do 31 grudnia 2018 r.

Wzór deklaracji: załącznik 1c


• Dla absolwentów, którzy ukończyli LO w latach szkolnych 2014/2015 – 2017/2018, lub absolwentów, którzy ukończyli technikum w latach szkolnych 2015/2016 – 2017/2018, ale ich szkoła została zlikwidowana lub przekształcona oraz absolwentów uzupełniającego liceum ogólnokształcącego, którzy ukończyli szkołę do roku szkolnego 2012/2013 włącznie.

do kogo zdający składa deklarację?
do dyrektora OKE

do kiedy? (deklaracja ostateczna)
do 31 grudnia 2018 r.

Wzór deklaracji: załącznik 1b


Podsumowując najczęściej składane deklaracje to 1a i 1b.

Uwaga:
Po terminie złożenia deklaracji ostatecznej nie ma już możliwości dokonywania w deklaracji zmian dotyczących wyboru przedmiotów i poziomu egzaminów (z wyjątkiem laureatów i finalistów olimpiad przedmiotowych). W przypadku niezłożenia deklaracji ostatecznej w odpowiednim terminie deklaracja wstępna staje się deklaracją ostateczną.


Opracowane na podstawie CKE

Nauka języka za granicą
JPEdukacja_220_pytania.gif

Przegląd uczelni w Polsce
Polskie uczelnie w obrazach
miniatura
miniatura
miniatura
Polityka Prywatności