dlamaturzysty.info

Deklaracja przystąpienia do matury

Zdający, który zamierza przystąpić do egzaminu maturalnego, składa pisemną deklarację przystąpienia do tego egzaminu odpowiednio dyrektorowi macierzystej szkoły albo dyrektorowi okręgowej komisji egzaminacyjnej w określonych terminach.

Kto składa deklarację?

Do kiedy należy złożyć deklarację?

Którą deklarację należy złożyć?

Do kogo należy złożyć deklarację?

uczeń ostatniej klasy liceum, technikum albo szkoły artystycznej, który w 2021 r. chce przystąpić do egzaminu maturalnego po raz pierwszy

do

8 lutego 2021 r.

A

dyrektor szkoły macierzystej

uczeń ostatniej klasy liceum, technikum albo szkoły artystycznej, który w 2021 r. chce przystąpić do egzaminu maturalnego po raz pierwszy, który chce przystąpić do egzaminu w innej szkole, niż szkoła, którą ukończył

do 15 stycznia 2021 r.

A + załącznik 2

dyrektor szkoły macierzystej

absolwent liceum, technikum albo szkoły artystycznej w Polsce, którego szkoła nadal funkcjonuje i w 2021 r. chce przystąpić do egzaminu maturalnego po raz pierwszy albo po raz kolejny

do 8 lutego 2021 r.

A

dyrektor szkoły macierzystej

absolwent liceum, technikum albo szkoły artystycznej w Polsce, którego szkoła nadal funkcjonuje i w 2021 r. chce przystąpić do egzaminu maturalnego po raz pierwszy albo po raz kolejny, który chce przystąpić do egzaminu w innej szkole, niż szkoła, którą ukończył

do 15 stycznia 2021 r.

A + załącznik 2

dyrektor szkoły macierzystej

absolwent liceum uzupełniającego, liceum profilowanego, technikum uzupełniającego dla młodzieży albo liceum, technikum, szkoły artystycznej, którego szkoła została zlikwidowana

do 15 stycznia 2021 r.

B

dyrektor OKE

absolwent szkoły za granicą, ale dokument, który tamta szkoła mu wydała, nie uprawnia go do podjęcia studiów w Polsce

do 15 stycznia 2021 r.

B

dyrektor OKE

absolwent szkoły średniej sprzed 2005 r., który nie posiada żadnego świadectwa dojrzałości

do 15 stycznia 2021 r.

B

dyrektor OKE

osoba, która ukończyła lub w sesji zimowej 2021 r. zamierza ukończyć liceum na podstawie egzaminów eksternistycznych

do 15 stycznia 2021 r.

B

dyrektor OKE

absolwent, który uzyskał świadectwo dojrzałości przed 2005 r., tzn. zdał maturę w formule sprzed 2005 r.

do 15 stycznia 2021 r.

C

dyrektor OKEOpracowane na podstawie CKE

Informacja o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminu maturalnego w „Formule 2015” obowiązująca w roku szkolnym 2020/2021, pdf »
Polityka Prywatności