aplikacja Matura google play app store

Deklaracja przystąpienia do matury

Zdający, który zamierza przystąpić do egzaminu maturalnego, składa pisemną deklarację przystąpienia do tego egzaminu odpowiednio dyrektorowi macierzystej szkoły albo dyrektorowi okręgowej komisji egzaminacyjnej w określonych terminach.
do kogo składa?

do kiedy? (deklaracja wstępna)

do kiedy? (deklaracja ostateczna)

wzór deklaracji (załącznik)

A. Uczeń LO, technikum, branżowej szkoły II stopnia lub szkoły artystycznej, który zamierza przystąpić do egzaminu maturalnego bezpośrednio po ukończeniu szkoły w 2022 r.

do dyrektora szkoły macierzystej

do 30 września 2021

do 7 lutego 2022 r.

1a (Deklaracja A)

B. Absolwent, który ukończył LO, technikum lub szkołę artystyczną do roku szkolnego 2020/2021 włącznie.

do dyrektora szkoły macierzystej

do 30 września 2021 (nieobowiązkowo)

do 7 lutego 2022

1a (Deklaracja A)

C. Absolwenci ubiegający się o możliwość przystąpienia do egzaminu maturalnego w innej szkole niż szkoła, którą ukończyli, wskazanej przez dyrektora OKE
• Absolwent, który ukończył LO, technikum lub szkołę artystyczną do roku szkolnego 2020/2021 włącznie.

do dyrektora szkoły macierzystej

---

do 31 grudnia 2021

1a + 2 (Deklaracja A + załącznik 2)

D. Absolwenci, których szkoła macierzysta została zlikwidowana lub przekształcona

• Absolwent, który ukończył LO, technikum lub szkołę artystyczną do roku szkolnego 2020/2021 włącznie.

do dyrektora OKE

---

do 31 grudnia 2021

1b (Deklaracja B)

E. Absolwenci nieistniejących już typów szkół

• Absolwent uzupełniającego LO, który ukończył szkołę do roku szkolnego 2012/2013 włącznie.

• Absolwent liceum profilowanego lub technikum uzupełniającego dla młodzieży, który ukończył szkołę do roku szkolnego 2013/2014 włącznie.

do dyrektora OKE

---

do 31 grudnia 2021

1b (Deklaracja B)

F. Osoba ze świadectwem z zagranicy / Ekstern

• Osoba posiadająca świadectwo ukończenia szkoły uzyskane za granicą.

• Osoba, która uzyskała/uzyska świadectwo ukończenia szkoły na podstawie egzaminów eksternistycznych.

do dyrektora OKE

---

do 31 grudnia 2021

1b (Deklaracja B)

G. Absolwent ponadpodstawowej szkoły średniej, który nie posiada świadectwa dojrzałości.

do dyrektora OKE

---

do 31 grudnia 2021

1b (Deklaracja B)

H. Absolwent ponadpodstawowej szkoły średniej, który posiada świadectwo dojrzałości (matura sprzed 2005 r.).

do dyrektora OKE

---

do 31 grudnia 2021

1c (Deklaracja C)Opracowane na podstawie CKE

Informacja o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminu maturalnego w „Formule 2015” obowiązująca w roku szkolnym 2020/2021, pdf »
Polityka Prywatności